2017-2018

Η υποστήριξη των εκπαιδευόμενων πραγματοποιήθηκε σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Σε ομαδικό επίπεδο για την διερεύνηση των θεμάτων, έγινε χρήση της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών και καταρτίστηκε ένα πρόγραμμα θεμάτων από τον σύμβουλο ψυχολόγο με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

Η θεματολογία των ομάδων περιελάμβανε κατά κύριο λόγο την επικοινωνία, το στρες, τα στερεότυπα – προκαταλήψεις, τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ διαφορετικών εθνικοτήτων – πολιτισμικών ομάδων και την έννοια της αυτογνωσίας. Βέβαια συζητήθηκαν και αρκετά θέματα που αφορούσαν προβληματισμούς που έθεταν οι εκπαιδευόμενοι και έδιναν το έναυσμα για συζήτηση π.χ. προβλήματα στην σύγχρονη οικογένεια- αύξηση των διαζυγίων, σχέσεις γονέων- παιδιών, η συμβολή της οικογένειας στην μεταβίβαση ηθικών αρχών και αξιών στα παιδιά, τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη στοχοθεσίας στην ζωή ενός ανθρώπου και η επιρροή της τεχνολογίας στην σημερινή κοινωνία.

Μερικά στοιχεία για:

Αντωνόπουλος Παντελής

Σύμβουλος Ψυχολόγος