Αγγλικός

As being a undeniably buy mobile app with the app review guidelines app review AppReviewSubmit.com” best app reviews Android principle, Avast! Mobile or portable Safety offers an extraordinary assortment of programs. It consists of malware protection, this visits your wordpress to offer specifications what they are working on, and it has a website protect of which scans Addresses to get spyware.

Ο Αγγλικός Γραμματισμός στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Καλαμάτας έχει ως στόχο να ασκήσει τους εκπαιδευόμενους, με βιωματικό τρόπο και σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων στους 18 μήνες της φοίτησής τους, στα παρακάτω θέματα – Ενότητες της Αγγλικής γλώσσας:
Ενότητα 1: Οι Άλλοι κι Εγώ (Η Αγγλική/Αμερικανική Γλώσσα και κουλτούρα με παραδείγματα ? η Αγγλική αλφάβητος ? χαιρετισμοί ? συστάσεις)
Ενότητα 2: Κατοικία και Περιβάλλον (Ημέρες, μήνες, εποχές, αριθμοί, το σπίτι μου)
Ενότητα 3: Διατροφή και Αγορά (Ρούχα, πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Αγγλικά σε μια ξένη χώρα για να αγοράσουμε κάτι, να παραγγείλουμε φαγητό, να κάνουμε check-in/out στο ξενοδοχείο που θα μείνουμε και άλλα)
Ενότητα 4: Καθημερινή και Κοινωνική Ζωή ( Εργασία, δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, αθλήματα, χόμπυ και άλλα)
Ενότητα 5: Υγεία και Περίθαλψη (πόνοι, φάρμακα, διάλογοι στο ιατρείο και άλλα)
Ενότητα 6: Ταξίδια και μετακινήσεις (κατευθύνσεις /οδηγίες προσανατολισμού, δρομολόγια, εισιτήρια, η ώρα στα Αγγλικά και άλλα)
Μέσω των παραπάνω ενοτήτων επιδιώκεται η ουσιαστική επαφή των εκπαιδευομένων με την Αγγλική γλώσσα ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε καταστάσεις πραγματικής επικοινωνίας όταν θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο ΣΔΕ Καλαμάτας.

Αναγνωστοπούλου Αγγελική

Curriculum development includes communicative competence and cultural awareness. The focus is Ss?ability to decode and encode messages in the target language.

Ss? language awareness of the L2 is enhanced with projects, games and communicative activities. The 4 skills are integrated in a natural way and the learner?s autonomy and cooperation is promoted.

Themes for projects, readings and language labs emerge from art, history, geography, learner?s own interests and many others sectors. In this way, knowledge is expanded and Ss learn not to stick to sterile grammar rules and develop autonomy.

Λαμπροπούλου Ιωάνναhttps://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.