Εργαστήρια

Κατά το σχολικό έτος 2009-10, τα εργαστήρια που έλαβαν χώρα στο σχολείο μας ήταν τα εξής:
Εργαστήριο Αγγλικών

Κατά το σχολικό έτος 2008-09, τα εργαστήρια που έλαβαν χώρα στο σχολείο μας ήταν τα εξής:
1     Πληροφορική
2     Μάσκες
3     Αγγλικών

Κατά το σχολικό έτος 2007-08, τα εργαστήρια που έλαβαν χώρα στο σχολείο μας ήταν τα εξής:
1     Λογοτεχνία ? από το 1880 έως το 1940
2     Καλλιτεχνικό εργαστήρι
3     Ομάδα
4     Εργαστήριο Αγγλικών

Κατά το σχολικό έτος 2006-07, τα εργαστήρια που έλαβαν χώρα στο σχολείο μας ήταν τα εξής:
1     Αποτύπωση Γραμμικής Γραφής Β΄ σε πηλό
2     Μουσικοχορευτικό εργαστήρι
3     Εργαστήριο ECDL (προετοιμασία για πιστοποίηση ενότητας Επεξεργασίας κειμένων)
4     Εργαστήριο Μαθηματικών (προετοιμασία για Λύκειο)
5     Εργαστήριο Αγγλικών (προετοιμασία για πιστοποίηση)