2006-12

Η σύνδεση της αισθητικής και της καλλιτεχνικής έκφρασης με την κοινωνική, την πολιτισμική και την ιστορική πραγματικότητα δίνει στους εκπαιδευόμενους την ικανότητα να αξιολογούν και να αντιλαμβάνονται μορφές τέχνης της εποχής τους, ενώ παράλληλα γίνονται και οι ίδιοι δημιουργοί.

Η συνειδητοποίηση της ύπαρξης κοινών αναγκών στους ανθρώπους, παράλληλα με τη διαπίστωση των πολλαπλών διαφορετικών εκφράσεων αυτών των αναγκών, τους πριμοδοτούν με ευρύτητα συναισθημάτων και πνεύματος. Η αίσθηση της δημιουργίας και η ανάγκη αναγνώρισης των ικανοτήτων τους παίζει πρωτευόντα ρόλο στη ζωή τους.

Με την ενότητα των εικαστικών, στην οποία είναι αλληλένδετα η προσέγγιση και η παρατήρηση του κόσμου, η δημιουργία, η εικαστική ανάλυση, η θεωρητική γνώση, η κατανόηση του φαινομένου της τέχνης και η αισθητική εμπειρία, οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν το περιβάλλον και τον εαυτό τους, οξύνουν την οπτική τους αντίληψη,  συνειδητοποιούν και καλλιεργούν τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις τους και προετοιμάζονται για έναν πιο συμμετοχικό ρόλο στην κοινωνία.

Οι γενικές ενότητες του μαθήματος συνδυάζουν τη θεωρία και την πράξη  και αναπτύσσονται ως εξής:

Εικαστική Αγωγή

α) Υλικά – Μέσα – Τεχνικές

β) Μορφικά στοιχεία

γ) Θέμα – Περιεχόμενο – Νόημα

δ) Μορφές εικαστικών τεχνών

ε) Ιστορία τέχνης – Καλλιτέχνες

στ) Αισθητική – Κριτική

Εργασίες εκπαιδευομένων:

Έργο ζωγραφικής απο Εκπαιδευόμενο

 

Έργο ζωγραφικής από Εκπαιδευόμενο

 topspyapps.net