Εκπαιδευτές 2015-2016

 

Αγγλικός Γραμματισμός: Παπαδόπουλος Ιωάννης

Ελληνικός Γραμματισμός: Σκάγκος Νεκτάριος

Κοινωνικός Γραμματισμός: Αρβανίτη Δήμητρα

Μαθηματικός Γραμματισμός: Αλευράς Κωνσταντίνος

Περιβαλλοντικός Γραμματισμός: Σκούρας Παναγιώτης

Πληροφορικός Γραμματισμός: Δημόπουλος Αναστάσιος, Λιανού Ελένη

Πολιτισμική και Αισθητική Αγωγή: Βασιλάκου Αλίκη

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας: Κριζέα Μαρία-Αγγελική

Σύμβουλος Ψυχολόγος: Θωμοπούλου Βασιλική

Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία: Κορομηλάς Απόστολος