Προγράμματα

Κατά το σχολικό έτος 2007-08, οι εκπαιδευόμενοι στο Σ.Δ.Ε. Καλαμάτας συμμετέχουν
σε 3 Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, τα οποία αναλύονται παρακάτω:

? Δημοσιογράφοι

? Σταδιο-δρόμοι

? Οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδεύουν σε εγκεκριμένο πρόγραμμα με τίτλο «Ν.Ε.Ρ.Ο.: Νότιοι Εκπαιδευόμενοι Ρεπόρτερ Οικοσυστημάτων», του Υποέργου 4 «Υλοποίηση Προγραμμάτων», της Πράξης «Πρόγραμμα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων ΚΑΛΛΙΣΤΩ», της Κατηγορίας Πράξεων 2.6.1.ιβ, της Ενέργειας 2.6.1, του Μέτρου 2.6, του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Πιο αναλυτικά:

1. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Συνοπτικη περιγραφη ΘΕΜΑΤΟΣ προγραμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν το ρόλο που διαδραματίζει η δημοσιογραφία στην καθημερινότητα, να προβληματιστούν και να κατανοήσουν τις τεχνολογίες της επικοινωνίας, των μηνυμάτων που παράγονται και της επιλογής, ερμηνείας και επίδρασης των μηνυμάτων αυτών.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στην αγορά εργασίας αποφοίτους με κριτική γνώση και εφοδιασμένους με τις απαραίτητες δεξιότητες για την διαχείριση της σταδιοδρομίας τους.

Το τελικό προϊόν θα αποτελείται από τρία υποπροϊόντα:

1. ? Έντυπο (εφημερίδα/περιοδικό) με ρεπορτάζ και άρθρα από τους εκπαιδευόμενους.

2. ? Ολιγόλεπτο βίντεο με παρουσίαση ειδήσεων, ρεπορτάζ και speakage.

3. ? Ηχογραφημένη ραδιοφωνική εκπομπή με παρουσίαση ειδήσεων και μουσική επιμέλεια.

Το παραδοτέο του προγράμματος θα είναι ένα DVD με την ψηφιακή παρουσίαση των τριών υποπροϊόντων.

Υπεύθυνοι καθηγητές: Μπαλάσκα Μαρία – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση , Παπασταθόπουλος Γεώργιος ? Φυσικές Επιστήμες

2. ΣΤΑΔΙΟ-ΔΡΟΜΟΙ

Συνοπτικη περιγραφη ΘΕΜΑΤΟΣ προγραμματος
Στο πρόγραμμα αυτό, οι εκπαιδευόμενοι ασχολούνται με θέματα προσωπικού τους ενδιαφέροντος, με άμεση ή έμμεση σχέση με επιλογές σταδιοδρομίας. Σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι να παραγάγουν ένα ολοκληρωμένο προϊόν προσδιορίζοντας και οργανώνοντας τα στάδια εκτέλεσης του έργου, συλλέγοντας πληροφορίες και εκτελώντας υποέργα, και καταγράφοντας τη διαδικασία σε ένα δημοσιεύσιμο κείμενο. Τελικό «παραδοτέο» είναι ένα έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό το οποίο θα συνθέτει τις επιμέρους εργασίες.

Τα θέματα που έχουν επιλεγεί από τους εκπαιδευόμενους είναι:

1. Το επάγγελμα του μάγειρα

2. Η ζωή μου «ποδήλατο»-η ζωή ενός ποδηλάτη στην πόλη της Καλαμάτας

3. Βιογραφίες Ελλήνων λογοτεχνών

4. Συνέντευξη από τη Μεσσήνια συγγραφέα Σοφία Φίλντιση

5. Κατασκευή ρολογιού τοίχου

6. Ο ήλιος της Βεργίνας με απλά υλικά.

Υπεύθυνοι προγράμματος: Ελισσάβετ Εκκεκάκη, Ιωάννα Ραβάνη

3. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΝ

Συνοπτικη περιγραφη ΘΕΜΑΤΟΣ προγραμματος
Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται σε αυτό το πρόγραμμα να υιοθετήσουν εναλλακτικά τους ρόλους εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου: Ως εκπαιδευτές, με βάση τα «δυνατά σημεία» τους να «εκπαιδεύσουν» τους άλλους, να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους και να δεχτούν ανατροφοδότηση. Ως εκπαιδευόμενοι να μάθουν από τα «δυνατά σημεία» των άλλων και να προσφέρουν ανατροφοδότηση. Θεματικές ενότητες: ξυλουργικές κατασκευές, μαγειρική, αισθητική περιποίηση, θέματα για γονείς.

Υπεύθυνοι προγράμματος: Ελισσάβετ Εκκεκάκη, Ιωάννα Ραβάνη

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ»
Συνοπτικη περιγραφη ΘΕΜΑΤΟΣ προγραμματος
Οι «δημοσιογράφοι» το σχολείου μας, ερευνούν στα πλαίσια του ρεπορτάζ τους, τους βιότοπους στις περιοχές : Λίμνη Καϊάφα, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Άνω Χώρα Ναυπακτίας και τις αλυκές Αιτωλικού στο Μεσολόγγι. Επικεντρώνονται στην ποιότητα των υδάτων, τη βιοποικιλότητα της περιοχής και τις δραστηριότητες που διαμορφώνονται από την ύπαρξή τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών με τη ζωή στη φύση, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στόχοι:

Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι έννοιες όπως «βιοποικιλότητα», «υδάτινα οικοσυστήματα», «αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη» κ.α. έννοιες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Να είναι σε θέση να εντοπίσουν διαφορές και ομοιότητες μεταξύ οικοσυστημάτων διαφορετικών περιοχών.
Να έρθουν σε επαφή με όλες τις διαθέσιμες τεχνικές και μεθόδους αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας, παρουσίασης και αξιολόγησης πληροφοριών.
Με βιωματική προσέγγιση και φύλλα εργασίας, να μάθουν να παρατηρούν και να καταγράφουν και να συσχετίζουν τις πληροφορίες που συλλέγουν.
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες που αφορούν στη συσχέτιση πληροφοριών από διαφορετικούς τομείς όπως οικονομικά στοιχεία, οικολογικά, γεωγραφικά και ιστορικά που απαντώνται σε περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος.
Να γνωρίσουν ιστορικά, πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία του τρόπου.
Να υιοθετήσουν πρότυπα συμπεριφοράς ερευνητή και ακροατή.
Να αναπτύξουν το αίσθημα της προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης.
Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας μέσω της συμμετοχής τους σε ομαδικές εργασίες.
Να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τοπικούς φορείς.
Να διεκδικήσουν τη θέση στην κοινωνία ως ενημερωμένοι, κριτικοί και ενεργοί πολίτες.
Να γίνουν πρότυπα για τα παιδιά τους.

Υπεύθυνοι καθηγητές: Μπαλάσκα Μαρία – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση , Παπασταθόπουλος Γεώργιος ? Φυσικές Επιστήμες, Ιωάννα Ραβάνη – Πληροφορική?