Απόφοιτοι 2018

 • Ferraj Edmond
 • Ferraj Marsela
 • Mali Gesiz
 • Δημοπούλου Φωτεινή
 • Δρογγίτης Παναγιώτης
 • Ζησιμάτου Διονυσία
 • Κορδού Μαρία
 • Κουντάνης Θεόδωρος
 • Ξυπόλιτος Παύλος
 • Παντζής Ευάγγελος
 • Παπαδέας Βασίλειος
 • Πετρόπουλος Γεώργιος
 • Τζώρτζη Αθανασία
 • Τσάγκος Αναστάσιος
 • Altin Met-Hasani