Λογιστικά Φύλλα

  • Εισαγωγή στο περιβάλλον του προγράμματος
  • Εκτέλεση βασικών υπολογισμών
  • Τύποι
  • Αριθμητικές Συναρτήσεις
  • Ευκολίες στο λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα
  • Δημιουργία και επεξεργασία απλού γραφήματος