Περιβαλλοντικός

Περιβαλλοντικός Γραμματισμός

«Αυτό που μετράει τελικά δεν είναι αυτό που «έχει» κανείς, αλλά αυτό που έχει σε σχέση μ? αυτό που «θα ήθελε να έχει». Όμως αυτό που θα ήθελε να έχει, μεγαλώνει ανάλογα μ? αυτό που έχει και μ? αυτό που έχουν οι άλλοι. Έτσι δημιουργείται μια καταναλωτική μανία δίχως τέλος και μια αφθονία που συνεχώς προκαλεί νέες ελλείψεις».

«Les Ecologistes»

P. Samuel 1977

Η οργάνωση του παραγωγικού συστήματος σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του ανθρώπου για καταναλωτικά αγαθά και την εμφάνιση ολοένα και νέων αναγκών, είχε σαν αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της παραγωγής, την κατασπατάληση φυσικών πόρων και στη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας.

Στον περιβαλλοντικό γραμματισμό, γίνεται προσέγγιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, που εντοπίζονται αρχικά σε τοπικό επίπεδο και κατ? επέκταση σε εθνικό και παγκόσμιο, ως αποτέλεσμα της υπερκαταναλωτικής κοινωνίας.

Λαμβάνοντας υπόψη, τις εμπειρίες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων, διαμορφώθηκαν τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε την φετινή χρονιά. Για τον Α? κύκλο, η επιλογή των θεμάτων έγινε πιο πολύ από εμένα με περιθώριο, στην πορεία της διαδικασίας να εμπλακούν κι εκείνοι, στη διαμόρφωση της ύλης. Στον Β? κύκλο, η εμπλοκή των εκπαιδευομένων στην διαδικασία διαμόρφωσης της ύλης ήταν πιο εύκολο, λόγω της προηγούμενης εμπειρίας τους. Το ενδιαφέρον και των δυο τμημάτων του Β? κύκλου προσανατολιζόταν στα γεγονότα του φετινού καλοκαιριού, δηλαδή τις πυρκαγιές και τους παρατεταμένους καύσωνες.

Πιο συγκεκριμένα,
στον Α? κύκλο:

1. Περιβάλλον και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
2. Φυσικοί, ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι.
3. Φυσικοί πόροι και ενέργεια.
4. Το ενεργειακό ζήτημα.
5. Κλιματικές αλλαγές.

Αν χρόνος μας το επιτρέψει θα ασχοληθούμε και με τις ενότητες:

1. Βιοποικιλότητα
2. Δάση.

Στον Β? κύκλο:
1. Δάση.
2. Ο άνθρωπος και το δομημένο περιβάλλον.
3. Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός και περιφερειακή ανάπτυξη.
4. Η κοινωνία της κατανάλωσης.

Οι διδακτικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι η η συζήτηση, η ομαδοσυνεργατική, ο καταιγισμός ιδεών, η χαρτογράφηση εννοιών, το παιχνίδι ρόλων, η δομημένη συζήτηση, η μελέτη περίπτωσης και η συστημική του παρατηρητή.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, θα είναι φύλλα εργασίας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, χαρτόνια, περιοδικά, μαρκαδόρους, κόλλες κ.α. υλικά για κατασκευές.

Βιβλιογραφία:

1. Φλογαϊτη Ε. & Βασσάλα Π. Εκπαιδευτικό υλικό, Το Ενεργειακό Ζήτημα,
2. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς Εκπαιδευτικό υλικό, Βιοποικιλότητα: το εργαστήρι της ζωής,
3. Φλογαϊτη Ε. & Βασσάλα Π. Εκπαιδευτικό υλικό, Εμείς και η Ενέργεια.
4. Σχίζα Κ., σημειώσεις από εκπαιδευτικό σεμινάριο, για τη μέθοδο «συστημική του παρατηρητή».
5. Τρικαλίτη Α. & Παλαιολόγου- Σταθοπούλου Ρ., Εκπαιδευτικό υλικό, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Βιώσιμες Πόλεις.
6. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας, Εκπαιδευτικό υλικό, Τα απορρίμματα στην πόλη μας.
7. Σχολ. Βιβλίο Β? τάξης ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου, Οικολογία και Περιβάλλον.
8. Σχολ. Βιβλίο Β? τάξης γυμνασίου, Οικιακή Οικονομία.
9. Γκορ Αλ, Μια ενοχλητική αλήθεια.
10. Miller, Περιβάλλον Ι & ΙΙ.
11.  Καμαρινού Δ., Βιωματική Μάθηση στο Σολείο.

Εκτός από τα παραπάνω εκπαιδευτικά υλικά και σχολικά βιβλία, θα αξιοποιηθούν, άρθρα από περιοδικά, εφημερίδες και το διαδίκτυο, καθώς και ντοκυμαντέρ και ταινίες.

Μπαλάσκα Μαρίαhttps://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.