Εκπαιδευτές 2011-2012

Κοινωνικός Γραμματισμός Ανδριανόπουλος Παναγιώτης
Πληροφορικός Γραμματισμός Λιανού Ελένη
Φυσικές Επιστήμες Παπασταθόπουλος Γιώργος