Νέα

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, είναι σχολεία ενηλίκων δηλ. απευθύνονται σε ενήλικους 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ? δηλαδή έχουν αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο ή έχουν εγγραφεί στο γυμνάσιο αλλά δεν το έχουν τελειώσει. Η φοίτηση στα ΣΔΕ διαρκεί 2 χρόνια και οδηγεί στην απόκτηση Απολυτηρίου Γυμνασίου.Στόχος των σχολείων αυτών είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους ενήλικους επανασύνδεση με τα συστήματα εκπαίδευσης-κατάρτισης και τους βοηθούν να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στη μάθηση, να πάρουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες, να ενισχύσουν την προσωπικότητά τους και, φυσικά, να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) αποτελεί θεσμό και βασικό πυλώνα της Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα.Στην Καλαμάτα, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ιδρύθηκε το 2005. Είναι ένα σχολείο που σέβεται το πρόσωπο, τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενών του. Είναι ανοιχτό στην κοινωνία και ευελπιστεί να λειτουργήσει ως χώρος παραγωγής γνώσης, που δίνει σημασία στην ενεργητική βιωματική μάθηση, στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων.Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και ευρωπαϊκά προγράμματα διά βίου μάθησης Erasmus+. Έχει οργανώσει ημερίδες και συνέδρια κι έχει αναπτύξει επαφές με εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ευρώπη.Τα μαθήματα που διδάσκονται στο ΣΔΕ είναι: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, Πληροφορική, Αγγλική Γλώσσα, Κοινωνική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αισθητική Αγωγή.Στο σχολείο υπάρχει σύμβουλος σταδιοδρομίας, καθώς και σύμβουλος ψυχολόγος.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για την εγγραφή τους στη διεύθυνση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας, οδός Αθηνών 170 (πρώην Πολυκλαδικό), και στο τηλέφωνο 27210 80425 & 2721091801 καθημερινά τις ώρες 5-8 μ.μ.