Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

 

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι ίσως το πιο «άγνωστο» κομμάτι σε αυτό το καινοτόμο, για τα ελληνικά δεδομένα, σχολείο. Η συμβουλευτική δεν σημαίνει παροχή συμβουλών. Σημαίνει δημιουργία μιας ισότιμης σχέσης, όπου ένα άτομο (ή μια ομάδα ατόμων) υποστηρίζεται από κάποιο άλλο.

topspyapps.net