2019-2020

Το υλικό αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας και καλύπτει τις επιμέρους ενότητες, στις οποίες υποστηρίχθηκαν οι μαθητές. Σκοπός είναι να…