Εκπαιδευτικοί 2019-2020

Διευθύντρια: Γάλλου Γεωργία ΠΕ02
Υποδιευθύντρια: Λιανού Ελένη ΠΕ86

  • Αγγλικός Γραμματισμός:
  • Ελληνικός Γραμματισμός:
  • Κοινωνικός Γραμματισμός:
  • Μαθηματικός Γραμματισμός: Αλευράς Κωνσταντίνος
  • Περιβαλλοντικός Γραμματισμός: Χανδρινός Γιώργος
  • Πληροφορικός Γραμματισμός: Λιανού Ελένη
  • Πολιτισμική και Αισθητική Αγωγή:
  • Σύμβουλος Σταδιοδρομίας:
  • Σύμβουλος Ψυχολόγος: Καρτερολιώτη Ευγενία
  • Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία: Χανδρινός Γιώργος