Βιογραφικό Σημείωμα

Προσωπικά στοιχεία

Πλήρες Όνομα : Μαραγκός Νίκος Όνομα Πατρός: Κυριάκος

Όνομα Μητρός: Αικατερίνη

Ημερομηνία Γέννησης: 23 / 1 / 1978

Σπουδές

Απόφοιτος 2ου Γεν. Λυκείου Ηλιούπολης

    1995
 

Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών

    1997 – 2001
Κατεύθυνση Σπουδών «Πληροφορική και Υπολογιστικά Μαθηματικά»  (Βαθμός : Λίαν καλώς)

 

Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών  των Τμημάτων  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Παν/μιου Αθηνών,

Εφαρμ. Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π , Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων & Μηχ/κων Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Παν/μιου Πατρών και Μαθηματικών του Παν/μιου Αθηνών

    2001 ? 2004
Τίτλος «Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού»                  (Βαθμός : Λίαν καλώς)

Κατεύθυνση Σπουδών «Πληροφορική και Λογική»

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις εκπληρωμένες

    2004-2005
Πιστοποιημένος καθηγητής Πληροφορικής

Κάτοχος των παρακάτω Πτυχίων

1) Microsoft Office Specialist

2) Master Microsoft Instructor 2008-2009

 

Ξένη Γλώσσα

Αγγλικά

     
Cambridge  ?First Certificate in English

 

Proficiency Lower certificate in English

     

Σεμινάρια ? Συνέδρια ? Εργασίες

 • Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης του 13ου σεμιναρίου επαγγελματικής κατάρτισης με αντικείμενο την γλώσσα προγραμματισμού C++ που διοργάνωσε το Παράρτημα Πάτρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας .
 • Συμμετοχή στο 14ο Θερινό Σχολείο «Μη γραμμική Δυναμική , Χάος και Πολυπλοκότητα» , στο 1ο Διεθνές Συνέδριο «Μαθηματικά των  Υπολογιστών και των Αποφάσεων» και στο 15ο ετήσιο συνέδριο « Νευροεπιστήμες 2000».
 • Μεταπτυχιακή εργασία για το πρόγραμμα «Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού»  με τίτλο «Web based Συστήματα και Κατασκευή Operation Dictionary με τον SQL Server 2000» υπό την επίβλεψη της Δρ. Μ. Νικολαιδου του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Παν/μιου Αθηνών .
 • Μεταπτυχιακή εργασία μέσα στα πλαίσια του μαθήματος : Αλγόριθμοι Εξορύξης Δεδομένων με τίτλο «Εφαρμογές αλγορίθμων Εξορύξης Δεδομένων και κατασκευή μοντέλων πρόβλεψης με χρήση του Polyanalyst»
 • Μεταπτυχιακή εργασία μέσα στα πλαίσια του μαθήματος : Υπολογιστικά Μαθηματικά
Αντικείμενο της εργασίας : «Υλοποίηση μεθόδων , για την Αριθμητική επίλυση  διαφορικών εξισώσεων και    εύρεση  Ριζών μη-γραμμικών και γραμμικών εξισώσεων και συστημάτων με την C++»

 

 • Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης του  σεμιναρίου επαγγελματικής κατάρτισης με αντικείμενο : «Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελιδών με την PHP/MySQL/Apache» που διοργάνωσε η

« Ενωση Ελληνων Χρηστων Internet »

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

Από το 2001 έως σήμερα : Παρέχω Φροντιστηριακά Μαθήματα Μαθηματικών σε Μαθητές Γυμνάσιου-Λυκείου

Μαθήματα υπολογιστών , στατιστικής επιχειρήσεων , οικονομικών μαθηματικών και εφαρμοσμένων ανώτερων μαθηματικών σε φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ

 

 

 

 

 

 

 • 2008-2009 : Διδασκαλία στο Φροντιστήριο «ΠΑΙΔΕΙΑ» στις τάξεις Α? ΛΥΚΕΙΟΥ Β ? ΛΥΚΕΙΟΥ τα μαθήματα :

ΑΛΓΕΒΡΑ Α? ΛΥΚΕΙΟΥ ,  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ? ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ Β? ΛΥΚΕΙΟΥ , ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β? ΛΥΚΕΙΟΥ

Στοιχεία Εργοδότη : Χ. Ρουσόπουλος ? Γ. Γκρίλας  – Κ . Γκρίλας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ραβινέ 14 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ           ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2105785146  2105785148

 

 • 2008-2009 : Διδασκαλία στο Φροντιστήριο «ATOMIUM» στις τάξεις  Γ? ΛΥΚΕΙΟΥ τo μαθήμα :

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ? ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Στοιχεία Εργοδότη : Σ. Πηλιούσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Κυριαζή 6-8 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΚΗΦΙΣΙΑ        ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2108012321

 

 • 2008-2009 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΟΥ για Ενισχυτική Διδασκαλία στους Μαθητές της

Α? Λυκείου και Β? Λυκείου στα Μαθήματα : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ? ΛΥΚΕΙΟΥ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  Β ? ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 • 2008-2009 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ στο Μάθημα ? Γλώσσα προγραμματισμού V (Client Server με Εργαλεία IDE στη διαχείριση RDBMS)?

στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

 • 2008-2009 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

στο Μάθημα ? ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ? στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

 • 2008-2009 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2Ο στο Μάθημα ? ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ?

στην ειδικότητα ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 • 2008-2009 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ στο Μάθημα ? ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ?

στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET (ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

 • 2008-2009 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ στο Μάθημα ? ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι ?

στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET (ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

 • 2008-2009 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΙΕΚ ΤΗΣ ΣΗΒΙΤΑΝΕΙΔΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ στο Μάθημα ? ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΙΙ?

στην ειδικότητα ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  (ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

 • 2008-2009 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ στο Μάθημα ? ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι ?

στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

 • 2008-2009 : ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 • 2008-2009 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ στο Μάθημα ? ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ?

στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

 • 2008-2009 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ στο Μάθημα ?ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ IV (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ) στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

 

 

 • 2007-2008 : Διδασκαλία στο Φροντιστήριο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» στις τάξεις  Γ? ΛΥΚΕΙΟΥ τo μαθήμα :

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ? ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΕ

Στοιχεία Εργοδότη : Σ. Πηλιούσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Κυριαζή 6-8 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΚΗΦΙΣΙΑ        ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2108012321

 

 • 2007-2008 : Διδασκαλία στο Φροντιστήριο «ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ» στις τάξεις  Γ? ΛΥΚΕΙΟΥ τo μαθήμα :

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στοιχεία Εργοδότη : Γ. ΔΙΑΚΟΛΟΥΚΑ Ν.ΔΙΑΚΟΛΟΥΚΑ Γ.ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 217  ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ       ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2106013194

 

 • 2007-2008 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΟΥ για Ενισχυτική Διδασκαλία στους Μαθητές της

Β? Λυκείου στα Μαθήματα : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ? ΛΥΚΕΙΟΥ και ΑΛΕΒΡΑ  Β ? ΛΥΚΕΙΟΥ

 • 2007-2008 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ στο Μάθημα ? ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VI XML JAVA KAI PHP ?

στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET (ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

 • 2007-2008 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ στο Μάθημα ? ΚΑΤΕΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΥΚΤΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ORACLE?

στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  (ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

 • 2007-2008 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ στο Μάθημα ? ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ?

στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ).

 • 2007-2008 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

στο Μάθημα ? ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C? στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

 • 2007-2008 : ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 

 • 2007-2008 : ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 

 

 • 2007-2008 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 

 • 2007-2008 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΟΥ στο Μάθημα ? ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ? στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ).
 • 2007-2008 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ στο Μάθημα ? ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ? στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ).
 • 2007-2008 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ στο Μάθημα ? ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι KAI SQL SERVER? στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ  (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ).
 • 2007-2008 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ στο Μάθημα ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PHP ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ INTERNET? στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET  (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)..
 • 2006-2007 : Διδασκαλία στο Φροντιστήριο «ΠΑΙΔΕΙΑ» στις τάξεις Α? ΛΥΚΕΙΟΥ Β ? ΛΥΚΕΙΟΥ Γ? ΛΥΚΕΙΟΥ Α? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ τα μαθήματα :
ΑΛΓΕΒΡΑ Α? ΛΥΚΕΙΟΥ ,  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ? ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ Β? ΛΥΚΕΙΟΥ , ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β? ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ? ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ? ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ?ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στοιχεία Εργοδότη : Χ. Ρουσόπουλος ? Γ. Γκρίλας  – Κ . Γκρίλας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ραβινέ 14 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ           ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2105785146  2105785148

 • 2006-2007 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ στο Μάθημα ? ΧΡΗΣΗ Η/Υ? στην ειδικότητα ΔΟΙΗΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  (ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ).
 • 2006-2007 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ στο Μάθημα ? ΧΡΗΣΗ Η/Υ? στην ειδικότητα ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ).
 • 2006-2007 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ στο Μάθημα ? ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ? στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ).
 

 

 

 

 • 2005-2006 : Διδασκαλία στο Φροντιστήριο «ΠΑΙΔΕΙΑ» στις τάξεις Α? ΛΥΚΕΙΟΥ Β ? ΛΥΚΕΙΟΥ Γ? ΛΥΚΕΙΟΥ

Α? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   Β? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ      Γ? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ         τα μαθήματα :

ΑΛΓΕΒΡΑ Α? ΛΥΚΕΙΟΥ ,  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ? ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ Β? ΛΥΚΕΙΟΥ , ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β? ΛΥΚΕΙΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΘΕΤΙΚΗΣ Β ? ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ? ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ? ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ?ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ?ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ?ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στοιχεία Εργοδότη : Χ. Ρουσόπουλος ? Γ. Γκρίλας  – Κ . Γκρίλας

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ραβινέ 14 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ           ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2105785146  2105785148.
 • 2005-2006 : Ωρομίσθιος Καθηγητής στο 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΟΥ για Ενισχυτική Διδασκαλία στους Μαθητές της
Β? Λυκείου στο Μάθημα : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ? ΛΥΚΕΙΟΥ
2005-2006 : Διδασκαλία στο Φροντιστήριο «ΝΕΟΝ» στις τάξεις Α? ΛΥΚΕΙΟΥ Β ? ΛΥΚΕΙΟΥ

τα μαθήματα :

ΑΛΓΕΒΡΑ Α? ΛΥΚΕΙΟΥ ,  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ? ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ Β? ΛΥΚΕΙΟΥ , ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β? ΛΥΚΕΙΟΥ

Στοιχεία Εργοδότη : Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΨΕΛΗΣ 62  ΠΕΡΙΟΧΗ : ΚΥΨΕΛΗ         ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2108815580.

Άλλες Δεξιότητες

Πολύ καλή  γνώση των Λειτουργικών Συστημάτων MS Windows XP και Linux Suse 9.3  ,

Πακέτο Αυτοματισμού Γραφείου Office 2003,

γλωσσών προγραμματισμού C++ ,Visual basic 6 , Visual Digital Fortran 90, Pascal

των Μαθηματικών πακέτων Matlab , Mathematica , MuPad , Mapple

του στατιστικού πακέτου  SPSS ,

γνώσεις  στατιστικής επιχειρήσεων ,οικονομικών μαθηματικών, βασικές γνώσεις δικτύων

πολύ καλή γνώση σχεδιασμού , υλοποίησης και διαχειριστή βάσεων δεδομένων

(Oracle 9i ,  PL/SQL , MYSQL , APACHE , PHP5, Microsoft SQL Server 2000) .

 

Ελεύθερος χρόνος

Αθλητισμός , μουσική , ταξίδια