Μαθηματικός

Μαθηματικός Γραμματισμός

Τα μαθηματικά είναι το βασικό εργαλείο της καθημερινότητάς μας. Τα μαθηματικά μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικότητα τα προβλήματα στις συναλλαγές μας και να κατανοήσουμε καλύτερα την κοινωνία.

Με εργαλείο τα μαθηματικά, οι οικονομικές μας συναλλαγές θα γίνουν πιο εύκολες και κατανοητές.

Το Σχολείο μας έχει ως βασικό στόχο και επιδίωξη οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε έση να αντιμετωπίζουν τις καθημερινές τους ανάγκες με εργαλείο τις βασικές γνώσεις των μαθηματικών, έτσι ώστε να τονωθεί η αυτοεκτίμησή τους και η αυτοπεποίηθησή τους.

Το Σχολείο μας φιλοδοξεί να ανοίξει νέους δρόμους και κίνητρα για μάθηση στους εκπαιδευόμενους και να τους «μάθει πώς να μαθαίνουν» έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε κάποιους που θέλουν να συνεχίσουν και έχουν τις δυνατότητες, να συνεχίσουν.The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.