Εκπαιδευτικό υλικό

  • Το σχολικό βιβλίο της πληροφορικής του Γυμνασίου είναι διαθέσιμο εδώ
  • Εκπαιδευτικό υλικό για τις Νέες Τεχνολογίες απ τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης είναι διαθέσιμο εδώ
  • Εκπαιδευτικό υλικό για τον Κειμενογράφο και το Διαδίκτυο απ΄τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης είναι διαθέσιμο εδώ
  • Εκπαιδευτικό υλικό για τα Λογιστικά φύλλα και τις Παρουσιάσεις απ΄τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης είναι διαθέσιμο εδώ
  • Εκπαιδευτικό υλικό για τα Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή απ΄τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης είναι διαθέσιμο εδώ
  • Εκπαιδευτικό υλικό για τα ΛΗλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης απ΄τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης είναι διαθέσιμο, εδώ
  • Εκπαιδευτικό υλικό για τα Δημιουργία Ιστοσελίδας απ΄τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης είναι διαθέσιμο εδώ