Πληροφορικός

Στα πλαίσια του Πληροφορικού Γραμματισμού, επιδιώκουμε να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης και χειρισμού των υπολογιστικών συστημάτων με έμφαση στον Αυτοματισμό Γραφείου.

Απώτερος σκοπός του Γραμματισμού είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι ευρύτερες δεξιότητες στην εμπλοκή τους με τις Νέες Τεχνολογίες αλλά και να αναπτύξουν κριτική σκέψη, συνεργασία, χειρισμό κρίσεων, αλλά κυρίως να αντιμετωπίζουν οτιδήποτε τεχνολογικά εξελιγμένο ως μέσο για την καλυτέρευση του βιοτικού τους επιπέδου και όχι ως κάτι άγνωστο, ως μύθο.

Το περιεχόμενο των σπουδών του πληροφορικού γραμματισμού περιλαμβάνει κατ’ επιλογή κάθε φορά ορισμένες από τις ακόλουθες ενότητες ανάλογα με τις επιλογές και το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων από το 2006 μέχρι σήμερα:

Εκπαιδευτικό υλικό

        1. Εργονομία (βίντεο)  βίντεο1, βίντεο2, στη χρήση Η/Υ
        2. Πνευματικά δικαιώματα & νομοθεσία
        3. Χειρισμός του Η/Υ
        4. Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
         • Επιφάνεια Εργασίας
         • Γραμμή Εργασιών
         • Εξερεύνηση των Windows
         • Διαχείριση Αρχείων
         • Η βοήθεια των Windows
        5. Ιοί Υπολογιστών
        6. Διαχείριση Εκτυπώσεων
        7. Διαχείριση Δικτυακών πόρων
        8. Επεξεργασία κειμένου * (σταυρόλεξο)
         • Βασική Δακτυλογράφηση (ασκήσεις: απλή αίτηση, ειδική αίτηση)
         • Διαχείριση Πινάκων (δημιουργία πίνακα, εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής, προσαρμογή πινάκων)
         • Δημιουργία εντύπων
           • συνοδευτική σελίδα φαξ (τηλεομοιότυπου)
         • Μορφοποίηση εγγράφου
         • Σχεδιάζω τη δική μου κάρτα
         • Εισαγωγή Αντικειμένων
         • Προετοιμασία Εκτυπώσεων
        9. Λογιστικά Φύλλα *

          

         • Εισαγωγή στο περιβάλλον του προγράμματος
         • Εκτέλεση βασικών υπολογισμών
         • Τύποι
         • Αριθμητικές Συναρτήσεις
         • Ευκολίες στο λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα
         • Δημιουργία και επεξεργασία απλού γραφήματος
        10. Υπηρεσίες Διαδικτύου  
         • Το διαδίκτυο και η Επικοινωνία
         • Η τεχνολογία του Διαδικτύου, βίντεο
         • Η ιστορία του Διαδικτύου
          • Χρήσιμες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο εδώ
         • Φυλλομετρητές
          • Επισκόπηση κύριων χαρακτηριστικών του φυλλομετρητή Mozilla Firefox
          • Δημιουργία φακέλου Αγαπημένα στο Mozilla Firefox και εισαγωγή του πρώτου συνδέσμου εδώ
          • Οδηγός εγκατάστασης του φυλλομετρητή Google Chrome
          • Βίντεο για τη χρήση του φυλλομετρητή Google Chrome
        11. Ο παγκόσμιος Ιστός
        12. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
         1. Δημιουργία Λογαριαμού αλληλογραφίας εδώ
         2. Ανταλλαγή Μηνυμάτων
         3. Πρότυπα αρχείων για μεταφορά μέσω διαδικτύου
         4. Επισύναψη αρχείων (έγγραφα, εικόνες, μουσική)
         5. Δημιουργία ομάδων και ομαδικών μηνυμάτων
         6. Διαχείριση Μηνυμάτων – Αρχειοθέτηση
          flipbook
 

14. Εισαγωγή στον Επεξεργαστή *  Παρουσιάσεων  (άσκηση)

       • Δημιουργία, Εισαγωγή και επεξεργασία ηχητικών αποσπασμάτων με τη χρήση του δωρεάν λογισμικού Audacity διαθέσιμο on line: http://audacity.sourceforge.net/download/?lang=el

15.  Πολυμεσικές εφαρμογές

 • Βασικές λειτουργίες εδώ
 • Εισαγωγή και επεξεργασία αντικειμένων εδώ
 •  Εφέ παρουσιάσεων εδώ
 • Χρήση πολυμέσων (ήχου, μουσικής, ηχογράφηση ομιλητή, βίντεο, ) εδώ
 • Στοιχεία σχεδίασης  παρουσιάσεων  εδώ
 • Δημιουργία παρουσιάσεων για την προβολή των σχεδίων δράσης εδώ εδώ
 • Εκτύπωση παρουσίασης
 • Η εφαρμογή

16.  Google Earth

17. Επεξεργασία φωτογραφιών

  • Επεξεργασία εικόνας με χρήση του δωρεάν προγράμματος gimp διαθέσιμο on line: http://www.gimp.org/downloads/
  • Δημιουργία animation & video με χρήση του προγράμματος  windows movie maker
  • Απεικόνιση εικόνων από όλο τον πλανήτη
  • Ενημέρωση γιατις καιρικές συνθήκες σε όλη τη Γη
  • Εντοπισμός γεωγραφικών συντεταγμένων μιας περιοχής
  • Απεικόνιση ορισμένων κτιρίων, βουνών, κοιλάδων και φαραγγιών σε 3D

18. Google maps

19. Google translate στα πλαίσια της συνεργασίας του πληροφορικού με τον Αγγλικό γραμματισμό ως διαθεματικό εργαστήριο

       • μετάφραση από ελληνικά στα αγγλικά
       • μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά
              • Εγγραφή στο facebookFacebook  http://www.facebook.com
              • Ρύθμιση του προφίλ
              • Αρχική σελίδα
              • Δημοσιεύσεις
              • Αναζήτηση φίλων
              • Διαχείριση Λίστας φίλων
              • Ανέβασμα και προβολή φωτογραφιών και βίντεο

 

Ελεύθερο Λογισμικό ΕΛΛΑΚ * Τα προγράμματα του ελεύθερου λογισμικού είναι διαθέσιμα on line στην διεύθυνση: http://sxoleio.eu/Office-tools.php και τα προγράμματα κατ΄ αντιστοιχεία είναι τα εξής:

       •  Λογιστικά Φύλλα Ms Excel –            Libre office Calc 
   • Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Ms Power Point -Libre office  Impress 
   • Φορητές Εφαρμογές
   • Κειμενογράφος      Ms Word – Libre office Writer
   •  Διαθεματικές Διδασκαλίες 

λογιστικών φύλλων

Διδασκαλία αριθμητικού γραμματισμού με χρήση:

          • του διαδικτύου
  • Αναζήτηση περιβαλλοντικών άρθρων στο διαδίκτυο
   • Χρήση προγράμματος επεξεργασίας εικόνας για φωτομοντάζ σε συνεργασία με το μάθημα της αισθητικής αγωγής
   • Υλοποίηση animation: stop motion με το μάθημα της αισθητικής αγωγής
   • Χρήση των Η/Υ στα σχέδια δράσης
   • Χρήση του εξοπλισμού (H/Y, σαρωτή, κάμερα, εκτυπωτή) του εργαστηρίου πληροφορικής για τη δημιουργία βιογραφικών σημειωμάτων του Β’ κύκλου σε συνεργασία με τη σύμβουλο σταδιοδρομίας και το φιλόλογο
   • Χρήση του Η/Υ στο μάθημα των αγγλικών, listening,  μετάφραση, χρήση δυναμικών σελίδων διδασκαλίας

—————————————————————————————–           Επαναληπτικές ασκήσεις Λιανού Ελένη ΠΕ20 [Πληροφορική] The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.

Στα πλαίσια του Πληροφορικού Γραμματισμού, επιδιώκουμε να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης και χειρισμού των υπολογιστικών συστημάτων με έμφαση στον Αυτοματισμό Γραφείου.

Απώτερος σκοπός του Γραμματισμού είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι ευρύτερες δεξιότητες στην εμπλοκή τους με τις Νέες Τεχνολογίες αλλά και να αναπτύξουν κριτική σκέψη, συνεργασία, χειρισμό κρίσεων, αλλά κυρίως να αντιμετωπίζουν οτιδήποτε τεχνολογικά εξελιγμένο ως μέσο για την καλυτέρευση του βιοτικού τους επιπέδου και όχι ως κάτι άγνωστο, ως μύθο.

Το περιεχόμενο των σπουδών του πληροφορικού γραμματισμού περιλαμβάνει κατ’ επιλογή κάθε φορά ορισμένες από τις ακόλουθες ενότητες ανάλογα με τις επιλογές και το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων από το 2006 μέχρι σήμερα:

Εκπαιδευτικό υλικό

        1. Εργονομία (βίντεο)  βίντεο1, βίντεο2, στη χρήση Η/Υ
        2. Πνευματικά δικαιώματα & νομοθεσία
        3. Χειρισμός του Η/Υ
        4. Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
         • Επιφάνεια Εργασίας
         • Γραμμή Εργασιών
         • Εξερεύνηση των Windows
         • Διαχείριση Αρχείων
         • Η βοήθεια των Windows
        5. Ιοί Υπολογιστών
        6. Διαχείριση Εκτυπώσεων
        7. Διαχείριση Δικτυακών πόρων
        8. Επεξεργασία κειμένου * (σταυρόλεξο)
         • Βασική Δακτυλογράφηση (ασκήσεις: απλή αίτηση, ειδική αίτηση)
         • Διαχείριση Πινάκων (δημιουργία πίνακα, εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής, προσαρμογή πινάκων)
         • Δημιουργία εντύπων
           • συνοδευτική σελίδα φαξ (τηλεομοιότυπου)
         • Μορφοποίηση εγγράφου
         • Σχεδιάζω τη δική μου κάρτα
         • Εισαγωγή Αντικειμένων
         • Προετοιμασία Εκτυπώσεων
        9. Λογιστικά Φύλλα *

          

         • Εισαγωγή στο περιβάλλον του προγράμματος
         • Εκτέλεση βασικών υπολογισμών
         • Τύποι
         • Αριθμητικές Συναρτήσεις
         • Ευκολίες στο λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα
         • Δημιουργία και επεξεργασία απλού γραφήματος
        10. Υπηρεσίες Διαδικτύου  
         • Το διαδίκτυο και η Επικοινωνία
         • Η τεχνολογία του Διαδικτύου, βίντεο
         • Η ιστορία του Διαδικτύου
          • Χρήσιμες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο εδώ
         • Φυλλομετρητές
          • Επισκόπηση κύριων χαρακτηριστικών του φυλλομετρητή Mozilla Firefox
          • Δημιουργία φακέλου Αγαπημένα στο Mozilla Firefox και εισαγωγή του πρώτου συνδέσμου εδώ
          • Οδηγός εγκατάστασης του φυλλομετρητή Google Chrome
          • Βίντεο για τη χρήση του φυλλομετρητή Google Chrome
        11. Ο παγκόσμιος Ιστός
        12. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
         1. Δημιουργία Λογαριαμού αλληλογραφίας εδώ
         2. Ανταλλαγή Μηνυμάτων
         3. Πρότυπα αρχείων για μεταφορά μέσω διαδικτύου
         4. Επισύναψη αρχείων (έγγραφα, εικόνες, μουσική)
         5. Δημιουργία ομάδων και ομαδικών μηνυμάτων
         6. Διαχείριση Μηνυμάτων – Αρχειοθέτηση
          flipbook
 

14. Εισαγωγή στον Επεξεργαστή *  Παρουσιάσεων  (άσκηση)

       • Δημιουργία, Εισαγωγή και επεξεργασία ηχητικών αποσπασμάτων με τη χρήση του δωρεάν λογισμικού Audacity διαθέσιμο on line: http://audacity.sourceforge.net/download/?lang=el

15.  Πολυμεσικές εφαρμογές

 • Βασικές λειτουργίες εδώ
 • Εισαγωγή και επεξεργασία αντικειμένων εδώ
 •  Εφέ παρουσιάσεων εδώ
 • Χρήση πολυμέσων (ήχου, μουσικής, ηχογράφηση ομιλητή, βίντεο, ) εδώ
 • Στοιχεία σχεδίασης  παρουσιάσεων  εδώ
 • Δημιουργία παρουσιάσεων για την προβολή των σχεδίων δράσης εδώ εδώ
 • Εκτύπωση παρουσίασης
 • Η εφαρμογή

16.  Google Earth

17. Επεξεργασία φωτογραφιών

  • Επεξεργασία εικόνας με χρήση του δωρεάν προγράμματος gimp διαθέσιμο on line: http://www.gimp.org/downloads/
  • Δημιουργία animation & video με χρήση του προγράμματος  windows movie maker
  • Απεικόνιση εικόνων από όλο τον πλανήτη
  • Ενημέρωση γιατις καιρικές συνθήκες σε όλη τη Γη
  • Εντοπισμός γεωγραφικών συντεταγμένων μιας περιοχής
  • Απεικόνιση ορισμένων κτιρίων, βουνών, κοιλάδων και φαραγγιών σε 3D

18. Google maps

19. Google translate στα πλαίσια της συνεργασίας του πληροφορικού με τον Αγγλικό γραμματισμό ως διαθεματικό εργαστήριο

       • μετάφραση από ελληνικά στα αγγλικά
       • μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά
       • Εγγραφή στο facebookFacebook  http://www.facebook.com
       • Ρύθμιση του προφίλ
       • Αρχική σελίδα
       • Δημοσιεύσεις
       • Αναζήτηση φίλων
       • Διαχείριση Λίστας φίλων
       • Ανέβασμα και προβολή φωτογραφιών και βίντεο

 

Ελεύθερο Λογισμικό ΕΛΛΑΚ * Τα προγράμματα του ελεύθερου λογισμικού είναι διαθέσιμα on line στην διεύθυνση: http://sxoleio.eu/Office-tools.php και τα προγράμματα κατ΄ αντιστοιχεία είναι τα εξής:

       •  Λογιστικά Φύλλα Ms Excel –            Libre office Calc 
   • Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Ms Power Point -Libre office  Impress 
   • Φορητές Εφαρμογές
   • Κειμενογράφος      Ms Word – Libre office Writer
   •  Διαθεματικές Διδασκαλίες 

λογιστικών φύλλων

Διδασκαλία αριθμητικού γραμματισμού με χρήση:

          • του διαδικτύου
  • Αναζήτηση περιβαλλοντικών άρθρων στο διαδίκτυο
   • Χρήση προγράμματος επεξεργασίας εικόνας για φωτομοντάζ σε συνεργασία με το μάθημα της αισθητικής αγωγής
   • Υλοποίηση animation: stop motion με το μάθημα της αισθητικής αγωγής
   • Χρήση των Η/Υ στα σχέδια δράσης
   • Χρήση του εξοπλισμού (H/Y, σαρωτή, κάμερα, εκτυπωτή) του εργαστηρίου πληροφορικής για τη δημιουργία βιογραφικών σημειωμάτων του Β’ κύκλου σε συνεργασία με τη σύμβουλο σταδιοδρομίας και το φιλόλογο
   • Χρήση του Η/Υ στο μάθημα των αγγλικών, listening,  μετάφραση, χρήση δυναμικών σελίδων διδασκαλίας

—————————————————————————————–           Επαναληπτικές ασκήσεις Λιανού Ελένη ΠΕ20 [Πληροφορική] The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.