Προσωπικά

  • Το ιστολόγιο μου βρίσκεται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://blogs.sch.gr/elenlianou/
  • Ο προσωπικός μου χώρος βρίσκεται επίσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://users.sch.gr/elenlianou
  • Ο ιστοχώρος των εκπαιδευόμενων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://sde-kalamatas.blogspot.gr/
  • To Λογισμικός για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων μέσω προσαρμοστικών υπερμέσων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://users.sch.gr/elenlianou/firefox
  • Μαθήματα για την εκμάθηση του φυλλομετρητή Mozilla Firefox μέσω της εκπαιδευτικής πλατφρόρμας Moodle βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/course/view.php?id=2602