Κοινωνικός

Κοινωνικός Γραμματισμός

Σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα καλείται ο άνθρωπος – μονάδα να ανταποκριθεί σε πολλαπλούς ρόλους εντασσόμενος μέσα στην κοινωνία, στις δομές της, στους θεσμούς της σαν ένα υγιές ενεργό κύτταρό της.

Μιας κοινωνίας ανταγωνιστικής που έννοιες όπως άνθρωπος, ομάδα, κοινωνική αλληλεγγύη, συντροφικότητα, εμπιστοσύνη, αποδοχή χάνουν κάποιες φορές το νόημά τους στη διαδρομή του καθενός μας προς την οικογενειακή επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση.

Κοινωνικές καταστάσεις και κοινωνικά προβλήματα όπως ανεργία. Ναρκωτικά, φτώχεια, παγκοσμιοποίηση, εσωστρέφεια και απομονωτισμός, προκαταλήψεις και στερεότυπα, κοινωνικός αποκλεισμός είναι εικόνες και βιώματα που καθένας μπορεί να συναντήσει είτε σαν θεατής είτε σαν θύτης ή θύμα.

Ο άνθρωπος πολίτης του κόσμου τούτου που καταφέρνει να αγωνίζεται καθημερινά βιώνοντας και διαχειρίζοντας με υγιή τρόπο τη δική του πραγματικότητα συμβάλλοντας ωστόσο και στην ευημερία του διπλανού του, όπου κι αν αυτός βρίσκεται, είναι ο παιδευμένος πολίτης, ο υποψιασμένος, ο ενεργός πολίτης που αισθάνεται τον εαυτό του συνοδοιπόρο των άλλων και που φροντίζει να βάλει ένα λιθαράκι για την καλυτέρευση αυτού του κόσμου.

Μ?αυτές τις σκέψεις και τις αρχές κατά νου, εκπαιδεύτρια και εκπαιδευόμενοι πορευόμαστε στο μακρύ ταξίδι της γνώσης και της ανακάλυψης της κοινωνίας καλλιεργώντας στάσεις και δεξιότητες που θα μας είναι χρήσιμες αλλά κυρίως για να γινόμαστε καθημερινά καλύτεροι άνθρωποι.

Μπαλιώτης Αντώνης – Χανδρινού Χριστίναtopspyapps.net