Δράσεις 2014-2015

Το σχολικό έτος 2014-2015 πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση στον άξονα 3.1.1 με τίτλο “Σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών” από τον οδηγό αυτοαξιολόγησης Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας με συντονιστή τον  κ. Γιάννη Καταρτζή υπεύθυνου Πελοποννήσου της επιτροπής παρακολούθησης και στήριξης εκπαιδευτικού έργου των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.