Προσωπικά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

1.      ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση: Σκάλα Μεσσηνίας

Αριθμός τηλεφώνου: 6977252029

E-mail: diamatopoulosjonny@gmail.com

Ημερομηνία γέννησης: 10/05/1977

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος

 
 
 

 

2.      ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από 10/09 έως 06/11: Απόφοιτος Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας (ισότιμο με απολυτήριο γυμνασίου)

3.      ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Από 01/03/2003 έως τώρα  Εργοδότης: Δήμος Οιχαλίας

Θέση: Καθαριότητα

Κύριες δραστηριότητες ή αρμοδιότητες: Αποκομιδή απορριμμάτων και γενικών καθηκόντων

4.      ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

  1. Αγγλικά, Επίπεδο γνώσης: καλό λόγω διετούς φοίτησης στο ΣΔΕ Καλαμάτας

5.      ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

  1. 1. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Επίπεδο γνώσης: καλό λόγω διετούς φοίτησης στο ΣΔΕ Καλαμάτας

 

6.      ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Δραστηριότητες ? χόμπι: ποδόσφαιρο και μπάσκετ

7.      ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν