2017-2018

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Το υλικό αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας και καλύπτει τις επιμέρους ενότητες, στις οποίες υποστηρίχθηκαν οι μαθητές. Σκοπός είναι να αποτελέσει έναν οδηγό αυτοβοήθειας, ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους και μετά την αποφοίτησή τους. Βασική πηγή αποτέλεσε η ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ και ειδικότερα η Πύλη Δια Βίου Ανάπτυξης της Σταδιοδρομίας, τα προγράμματα επιμόρφωσης, που έχω παρακολουθήσει και η πολυετής επαγγελματική μου εμπειρία σε διάφορες δομές. Οι συμβουλευτική υποστήριξη υλοποιήθηκε σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, αξιοποιώντας ομαδοσυνεργατικές ασκήσεις, διαγνωστικά εργαλεία και εξατομικευμένη προσέγγιση ανάλογα με τις ανάγκες και τα αιτήματα των μαθητών.

 

Για να κατεβάσετε τον οδηγό πατήστε εδώ.

 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ ? ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Σπύρος Μπαλωμάς

Κοινωνιολόγος ? Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

sbalomas@yahoo.gr