Προσωπικά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΠΡΑΤΤΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο:ΠΡΑΤΤΗ Αθανασία

Διεύθυνση; Γ παρ. φραγκοπιγαδου ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24100

Αριθμός τηλεφώνου 6947320610-2721301027

e-mail: athanasial-kal@windowslive.com

Ημερομηνία γέννησης 06-05-1968

Οικογενειακή κατάσταση ΕΓΓΑΜΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από 4-10-2010 Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Σ.Δ.Ε. Καλαμάτας [φοίτηση υπό εξέλιξη]

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Από 96 -2000 Εργοδότης ΙΔΙΑ

Θέση-Υπεύθυνη καταστήματος και σέρβις

Από 2001-2007 Εργοδότης-ΥΑΔΕΣ

Θέση-Καθαρίστρια Καθαρισμούς κτιρίων δημοσίων και ιδιωτικών

Από 2007-2010 Εργοδότης ΙΔΙΑ

Θέση-Υπεύθυνη καταστήματος και σέρβις

Από το 2011 οικιακή βοηθός

ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1.Από 04-10-2010 έως σήμερα Τίτλος σεμιναρίου: [Πορτοφόλιο] ηλεκτρονικός φάκελος

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

1.Αγγλικά [εκπαιδευώμενη]

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Η.Υ. [εκπαιδευώμενη]

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΟΜΠΙ

Κομωτική [εθελοντική εργασία]