Εκπαιδευτές 2009-2010

Αγγλικός Γραμματισμός Αναγνωστοπούλου Αγγελική

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Ελληνικός Γραμματισμός Κυλιντηρέα Ευαγγελία

Χρυσανθόπουλος Χρήστος

Κοινωνικός Γραμματισμός Ανδριανόπουλος Παναγιώτης

Χανδρινού Χριστίνα

Μαθηματικός Γραμματισμός Σμέρλας Κωνσταντίνος

Σπυρόπουλο Γιώργος

Τουρνάς Χρήστος

Περιβαλλοντικός Γραμματισμός Αλεξόπουλος Ελευθέριος

Κουρελέα Ευδοκία

Αναστασοπούλου Ευαγγελία

Πληροφορικός Γραμματισμός Δημόπουλος Τάσος

Λιανού Ελένη

Πολιτισμική και Αισθητική Αγωγή Μπουμποπούλου Δήμητρα

Μπουμποπούλου Ελένη

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Κριζέα Μαρία-Αγγελική
Σύμβουλος Ψυχολόγος Μαγουλά Ολυμπία
Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία Παπασταθόπουλος Γιώργος

Καράμπελας Γιώργος