Εισαγωγή

Γεια σας!

Είμαι ο Σπύρος Αντωνέας. Εργάζομαι ως οικοδόμος, είμαι ανύπανδρος και ζω στην Καλαμάτα.

Πριν δύο χρόνια, το 2009, ξεκίνησα να φοιτώ στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Καλαμάτας. Σε περίπου ένα μήνα, τον Ιούνιο του 2011,
τελειώνω τη φοίτησή μου αποκτώντας το απολυτήριο γυμνασίου.