Σχετικά με το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα  Η ΝΕΥΡΟΑΝΔΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ  συντονίζεται από την Spo?eczna Akademia Nauk από την Πολωνία σε συνεργασία με οργανισμούς από την Αυστρία, την Τσεχία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουγγαρία.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εισαγωγή της ιδέας της χρήσης των τελευταίων γνώσεων σχετικά με τη νευροδιδακτική στην εκπαίδευση ενηλίκων που απευθύνονται σε μειονεκτούσες ομάδες ατόμων (συμπεριλαμβανομένων των ανέργων, των ανενεργών ατόμων, των ατόμων άνω των 50 ετών, των μεταναστών, των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση, , κλπ.) για να τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν στη διαδικασία της δια βίου μάθησης. Αυτοί οι άνθρωποι συχνά παρουσιάζουν ελλείμματα που σχετίζονται με τις ικανότητες που καθορίζουν την αποτελεσματική συμμετοχή στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, όπως: η απόκτηση και επεξεργασία πληροφοριών, η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η αυτοδιάθεση, η αυτο-ανάλυση, η δημιουργικότητα. Αυτό επηρεάζει την εμφάνιση προβλημάτων όπως η ανεργία, η φτώχεια, ο κοινωνικός και πολιτιστικός αποκλεισμός στις ομάδες αυτές.

Κατά τη διάρκεια του έργου, σκοπεύουμε να συλλέξουμε, να περιγράψουμε και να δοκιμάσουμε τις πιο χρήσιμες εκπαιδευτικές στρατηγικές βασισμένες στις νευροεπιστήμες, οι οποίες θα βοηθήσουν τους ενήλικες να αναπτύξουν κατάλληλα τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στις προσωπικές τους περιστάσεις και έτσι να συμβάλουν καλύτερα στην αντιμετώπιση του κοινωνικού και επαγγελματικού αποκλεισμού. Οι νευρολογικές επιστήμες παρέχουν πληροφορίες που επιτρέπουν την εκ νέου ερμηνεία τυπικών εκπαιδευτικών και μαθησιακών προβλημάτων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη στενή σχέση μεταξύ του εγκεφάλου, της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της ικανότητας να συνεχιστεί η διαδικασία της δια βίου μάθησης. Σύμφωνα με τη γνώση της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, η νευροανδραγωγική υπογραμμίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης σύμφωνα με τις ικανότητες και τις γνωστικές συνθήκες κάθε μαθητή. Το μοντέλο αυτό είναι κατάλληλο για άτομα κάθε ηλικίας, με διαφορετικές εκπαιδευτικές εμπειρίες, σε διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις και αντιμετωπίζει διαφορετικούς λόγους αποκλεισμού. Προσδίδει σημασία στη συναισθηματική πτυχή της μάθησης, δημιουργώντας κίνητρο για μάθηση, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα μειονεκτούντα άτομα

Κύριοι δικαιούχοι του έργου:

? ενήλικες από μειονεκτούσες ομάδες που απειλούνται ή πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό ·

?δάσκαλοι,  εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές που εργάζονται με ενήλικες εκπαιδευόμενους ή συνεργάζονται με ιδρύματα και οργανισμούς κατά του αποκλεισμού ·

? ευρέως κατανοητές εκπαιδευτικές δομές που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων.

Κύρια αποτελέσματα του έργου:

? Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών “Νευροανδραγωγική στην εκπαίδευση ενηλίκων που κινδυνεύουν από αποκλεισμό”, συμπεριλαμβανομένου εκπαιδευτικού υλικού.

? Εκπαιδευτικά υλικά για ενήλικες σε μειονεκτική θέση, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους για αποτελεσματική μάθηση, χρησιμοποιώντας τους κανόνες της νευροανδραγωγικής.

? Μια διαδραστική εκπαιδευτική πλατφόρμα “Νευροανδραγωγική κατά του αποκλεισμού”

? Έκδοση: “Νευροανδραγωγική κατά του αποκλεισμού”

Όλα τα αποτελέσματα του έργου θα δοκιμαστούν από τις κύριες ομάδες-στόχους – εκπαιδευτικούς και μειονεκτούντες ενήλικες- κατά τη διάρκεια πιλοτικών εκπαιδεύσεων.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να συνειδητοποιήσουν το μεγάλο δυναμικό που προσφέρει η νευροανδραγωγική στην εκπαίδευση ενηλίκων. Θα αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις υποθέσεις της διδασκαλίας με βάση τη γνώση της λειτουργίας του εγκεφάλου. Θα αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της νευροανδραγωγικής για την εξατομίκευση της εργασίας με έναν ενήλικα εκπαιδευόμενο. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα επιτρέψει επίσης στους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν δεξιότητες σχεδιασμού μαθήματος για να υποστηρίξουν τα κίνητρα των ενηλίκων για εργασία και ανάπτυξη και να συμπεριλάβουν τις ατομικές τους ικανότητες που σχετίζονται με τις μεθόδους μάθησης.

Κατά τη διάρκεια  του σχεδίου, οι μειονεκτούντες ενήλικες θα αναπτύξουν μία από τις βασικές τους ικανότητες – την ικανότητα μάθησης. Η νευροανδραγωγική θα τους βοηθήσει να οργανώσουν τη δική τους μάθηση, θα αυξήσουν τα κίνητρά τους και θα επισημάνουν αποτελεσματικές μεθόδους για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους που σχετίζονται με την κατάσταση της ζωής που προκύπτει από την ύπαρξη μέρους της μειονεκτούσας ομάδας.

Η εταιρική συνεργασία αποτελείται από 6 οργανισμούς από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Όλα τα ιδρύματα εργάζονται εδώ και χρόνια στις περιοχές τους και στις χώρες τους για να αναπτύξουν την εκπαίδευση ενηλίκων και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους. Η σύμπραξη έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να παρέχει στο έργο τις απαραίτητες δεξιότητες για τη δημιουργία αποτελεσμάτων, τη μεταφορά τους καθώς και την αποτελεσματική εφαρμογή σε ομάδες-στόχους.

 

SPO?ECZNA AKADEMIA NAUK / SAN (Πολωνία)

Η Spoleczna Akademia Nauk (SAN) στο Λοτζ είναι ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Πολωνία. Το 2016, συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από την ίδρυσή της. Το SAN είναι πανεπιστήμιο σε εθνικό επίπεδο. Η SAN διενεργεί σπουδές πρώτου και δεύτερου κύκλου, διδακτορικά σεμινάρια, μεταπτυχιακές σπουδές και σπουδές MBA. Προσφέρει επαφή σε πάνω από 20 διαφορετικά πεδία. Ένα από τα πλεονεκτήματα του πανεπιστημίου είναι η στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Clark (ΗΠΑ), χάρη στο οποίο οι μαθητές μπορούν – παράλληλα με τις πολωνικές σπουδές – να αποκτήσουν αμερικανικό δίπλωμα.

Οι κύριες πανεπιστημιουπόλεις βρίσκονται στη Βαρσοβία, στο Λοντζ, στην Κρακοβία και στο Λονδίνο. Η SAN έχει πολυετή πείρα στην υλοποίηση και διαχείριση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η SAN είναι ο ιδρυτής του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το οποίο προσφέρει εκπαίδευση και μαθήματα απευθυνόμενα σε άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δια βίου μάθησης.

Πόλη: Λοτζ

Χώρα: Πολωνία

E-mail: dwz@san.edu.pl
Web: www.san.edu.pl

Project contact person: Joanna Szczeci?ska
E-mail: jszczecinska@spoleczna.pl   

LEBENSHILFE (AT)

Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συνοδεύει και υποστηρίζει άτομα με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με την αρχή “Ζήστε όπως όλοι οι άλλοι”. Σκοπός του είναι να προσφέρει ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες να οικοδομήσουν μια αυτοπεριορισμένη και εκπληρωμένη ζωή μεταξύ της κοινωνίας. Έτσι, η Lebenshilfe προσφέρει διάφορες υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους, όπως: παρέμβαση στις πρώτες ηλικίες, βοήθεια στα σχολεία και στα νηπιαγωγεία, οικογενειακή υποστήριξη (υπηρεσία αρωγής), διαβίωση και στέγαση (με πλήρες ωράριο, μερικής απασχόλησης, άτομα με ειδικές ανάγκες), προσφορές εργασίας και ημέρας (εργαστήρια, ολοκληρωμένες επιχειρήσεις, κέντρα ημερήσιας φροντίδας, υποστήριξη στην επαγγελματική εκπαίδευση, …), συμβουλευτικό και συμβουλευτικό κέντρο.

Επί του παρόντος, περίπου 1200 άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές τους επωφελούνται από τις υπηρεσίες του Lebenshilfe και περίπου 800 εργαζόμενοι και 100 εθελοντές εργάζονται γι ‘αυτό. Έχει πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στη συνεργασία με τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους. Επιπλέον, η Lebenshilfen είναι ειδικός στην εκπαίδευση ενηλίκων χωρίς αποκλεισμούς, τη σύλληψη προγραμμάτων σπουδών και εγχειριδίων και έχει βαθιά γνώση στην ευρωπαϊκή συνεργασία και δικτύωση σχεδίων.

Πόλη: Γκρατς

Χώρα: Αυστρία

Country: Austria
E-mail: office@lebenshilfen-sd.at
Web: www.lebenshilfen-sd.at

Project contact person: Mrs. Karin Kicker-Frisinghelli
E-mail: karin.kicker-frisinghelli@lebenshilfen-sd.at

EDUcentrum (CZ)

Το EDUcentrum είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επιδιώκει να υποστηρίξει καινοτόμες μορφές και μεθόδους εκπαίδευσης, απασχολησιμότητας και επιχειρηματικότητας βασισμένες στη διατομεακή συνεργασία. Απαρτίζεται από έμπειρους εκπαιδευτικούς εμπειρογνώμονες, διευθυντές έργων και ερευνητές, οι οποίοι πιστεύουν ακράδαντα ότι η αλλαγή των παραδοσιακών προοπτικών στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας είναι το κλειδί για να επηρεάσει το περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας μας.

Πόλη: Dob?ichovice / Πράγα (υποκατάστημα)

Χώρα: ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Web: http://www.educentrum.eu/

email: info@educentrum.eu

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(GR)

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας  Καλαμάτας είναι δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων διάρκειας δύο ακαδημαϊκών ετών. Παρέχει τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Στόχος του είναι να προσφέρει στους ενηλίκους ευκαιρίες να εισέλθουν ξανά στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, να διαμορφώσουν μια θετική στάση απέναντι στη μάθηση, να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες, να ενισχύσουν την προσωπικότητά τους και τέλος να διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Πόλη: Καλαμάτα

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Email: sdekalam@sch.gr

Web: http://sde-kalam.mes.sch.gr/

Πρόσωπο επικοινωνίας :Γάλλου Γεωργία

 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης είναι ένα μη κερδοσκοπικό δημόσιο ίδρυμα το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας αλλά και έχει άμεση σχέση με αυτόν ως πάροχος και ως ανάδοχος των έργων και προγραμμάτων που το Υπουργείο αποδίδει  στο Ίδρυμα. Αποστολή του είναι η εφαρμογή προγραμμάτων / έργων διά βίου μάθησης, η εφαρμογή προγραμμάτων / έργων για τη νεολαία, η έμφαση στην καινοτομία, η κινητικότητα, οι μεταβάσεις και η σταδιοδρομία των νέων, καθώς και η διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν τις υπηρεσίες φροντίδας των φοιτητών.

Πόλη: Αθήνα

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Web: https://www.inedivim.gr/en

BRIDGING TO THE FUTURE (Ηνωμένο Βασίλειο)

Bridging to the Future (BTF, Ηνωμένο Βασίλειο)

Αποστολή τους είναι η οικονομική ανεξαρτησία μέσω της επιχειρηματικότητας, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης. Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν προγράμματα κατάρτισης ώστε τα άτομα να γίνουν επιχειρηματικά. Πιστεύουν ότι αυτό είναι το κλειδί για την οικονομική ανεξαρτησία τους. Όλοι στο BTF είναι έμπειροι στον τομέα της  επιχειρηματικότητας  ή στην  κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ως εκ τούτου, εφαρμόζουν την εμπειρία και την έρευνά τους σε μια σειρά προγραμμάτων που περιλαμβάνουν: Ηγεσία & QEAS (ιδιότητες, εμπειρίες, στάσεις και δεξιότητες). Εκκίνηση; Επιχειρηματική ανάπτυξη. Αγγλικά για Επιχειρηματίες.

Πιστεύουν ότι η οικονομική ανεξαρτησία θα επιτευχθεί με την καλύτερη επιχειρηματική εργασία και με περισσότερους ανθρώπους.

Πόλη: Μπέρμιγχαμ

Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Email: info@bttf.org.uk

Web: http://www.bridgingtothefuture.co.uk/

LATERNA MAGICA (HU)

Laterna Magica ιδρύθηκε για να δημιουργήσει απαιτητικά και μοναδικά πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ουγγαρία και το εξωτερικό. Προσφέρουν ένα χέρι βοήθειας σε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα για να επιτύχουν τους στόχους τους επαρκώς και αποτελεσματικά. Παρέχουν μια πλήρη υπηρεσία που περιλαμβάνει τη σύνταξη της αίτησης, την οργάνωση, την εφαρμογή, την PR και τη διάδοση των αποτελεσμάτων.

Έχουν ένα ευρύ φάσμα επαφών στις ουγγρικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές οργανώσεις. Οι ειδικοί τους έχουν πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της εκπαίδευσης (ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, παιδαγωγική συμβουλευτική και δημόσια διοίκηση). Είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με οργανισμούς που επιδιώκουν να διαδώσουν την κοινή κληρονομιά με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο.  

Πόλη: Βουδαπέστη

Χώρα: Ουγγαρία

Email:  info@laterna.hu

Project contact person:  Biro Daniel

Web: http://www.laterna.hu/