Φωτογραφίες

View The 2005-2006 Album

2005-2006

Οι δράσεις του ΣΔΕ τη σχολική περίοδο 2005-2006

View The 2006-2007 Album

2006-2007

Οι δράσεις του ΣΔΕ τη σχολική περίοδο 2006-2007

View The 2007-2008 Album

2007-2008

Οι Δράσεις του ΣΔΕ τη σχολική περίοδο 2007-2008

View The 2008-2009 Album

2008-2009

Οι δράσεις του σχολείου τη σχολική χρονιά 2008-2009

View The 2009-2010 Album

2009-2010

Οι Δράσεις του ΣΔΕ τη σχολική περίοδο 2009-2010

View The 2010-2011 Album

2010-2011

Οι δράσεις του ΣΔΕ την περίοδο 2010-2011

View The 2011-2012 Φωτογραφική Έκθεση Album

2011-2012 Φωτογραφική Έκθεση

Φωτογραφίες εκπαιδευομένων για τη Φωτογραφική Έκθεση

View The 2011-2012 Album

2011-2012

Οι δράσεις του ΣΔΕ τη σχολική περίοδο 2011-2012